หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีนายพีรัช จันธิมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ กล่าวต้อนรับ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จพิธี ประธานในพิธี ได้นำทีมมอบยาตำราหลวงพระราชทานแก่ประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวน 50 ราย และเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ในวันนี้มีการให้บริการด้านตรวจรักษาพยาบาล ด้านทันตกรรม นวดประคบสมุนไพร จ่ายยา สอนเทคนิคการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเอง เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตโรคมะเร็งเต้านมในเบื้องต้น รวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน จำนวน 2 ราย โดยทีมหน่วยแพทย์จาก รพ.แม่ใจ ทีมหน่วยแพทย์ร่วม รพ.ดอกคำใต้ ทีมสนับสนุน สสอ.แม่ใจ และ สสจ.พะเยา หลังจากนั้นประธานในพิธี ได้นำทีมฯไปเยี่ยมสสช.บ้านปางปูเลาะ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานฯ
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only