หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Continuous of Care Cluster : COC) ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care : IMC คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ Palliative Care : PC และคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care : LTC ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน พัฒนาระบบการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและในระดับเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only