หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริหาร)พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สสจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only