หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีโคมคำ 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ควรถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้รวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาลงมติในการประชุมคราวถัดไป
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only