หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเชียงม่วน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลเชียงม่วน โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วนเป็นผู้นำเสนอข้อมูล จากนั้นได้เข้าเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเชียงม่วนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only