หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอจุน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลจุน โดยมี นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล จากนั้นได้เข้าเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีมาลัย อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only