หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนปัญหา-อุปสรรคการส่งต่อที่ผ่านมา พร้อมพัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อระดับจังหวัด ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลพะเยา มีการปรับรายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้แนวคิด ? หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล ? ( One province One hospital ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only