หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 กิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ ?ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public Toilet for All? นำโดยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของส้วมและส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยและใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only