หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบโล่ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมโรค ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only