หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการธนาคารปลาหางนกยูง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรม โครงการธนาคารปลาหางนกยูงเพื่อควบคุมปริมาณลูกน้ำยุงลาย และได้สนับสนุนปลาหางนกยูง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อจัดตั้งธนาคารปลาหางนกยูงและให้มีการเพราะพันธุ์ปลาหางนกยูง ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) สนันสนุนการกระจายปลาหางนกยูงให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ จังหวัดพะเยา
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only