หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยปี 2563 และแนวทางปี 2564 ( ไตรมาส1 ) 2.ความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค 3.รายงานเหตุการณ์สำคัญ โรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4.การเตรียมการจัดงานฤดูหนาวจังหวัดพะเยา เป็นต้น
update : 2020-11-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only