หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference (ผู้บริหารส่วนภูมิภาค) เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 1.ของขวัญปีใหม่ โครงการ 3 หมอ 2.ของขวัญวันเด็ก โครงการเด็กไทยสายตาดี และโครงการตรวจหู...ให้รู้ว่าหนูได้ยิน
update : 2020-12-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only