หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)มีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการและผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา (ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563) ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบภารกิจจากทางจังหวัดพะเยา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
update : 2020-12-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only