หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ำคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง โดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง กล่าวต้อนรับและขอบคุณประธานในพิธีและคณะทีมหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดพะเยา (ประกอบด้วยทีมหน่วยแพทย์หลักจากโรงพยาบาลดอกคำใต้ ทีมหน่วยแพทย์ร่วมจากโรงพยาบาลจุน ทีมหน่วยสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทีมคณะครูกศน.อำเภอปง ทีมรปภ.คณะจากตำรวจภูธรอำเภอปง)โดยนายประสาท กันชัย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย:ตรวจรักษาโรคทั่วไป 31 ราย ตรวจรักษาทางทันตกรรม 1 ราย สอนหญิงกลุ่มเป้าหมายตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม จำนวน 10 ราย พบผิดปกติ จำนวน 1 ราย(ส่งต่อตรวจซ้ำ รพ.ปง) มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทานให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ จำนวน 50 ชุด มอบของเยี่ยมให้กำลังใจcaseและญาติที่บ้าน จำนวน 2 ราย แจกขนมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ราย และกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้วยไหมพรมหลากสีสันของคณะคุณครูกศน.อำเภอปง จำนวน 10 ราย
update : 2020-12-07
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only