หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอเชียงคำและอำเภอปง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมของสถานบริการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ ณ โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ และเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหย่วน จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปง
update : 2020-12-07
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only