หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จากประเทศเมียนมา มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดพะเยา พร้อมแนะวิธีประเมินตนเองของกลุ่มเสี่ยงและการปฏิบัติตัวของประชาชนชาวพะเยา
update : 2020-12-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only