หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โดยรายได้จะนำไปใช้ในภารกิจสาธารณกุศล ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
update : 2020-12-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only