หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างระบบกลไกการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ ขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเสี่ยงเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ระดับอำเภอสู่ตำบล
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only