หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิค19 ในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การเฝ้าระวังภาวะหมอกควันและ PM 2.5 2.การดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา 3.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานศึกษา
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only