หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมของสถานบริการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาได้เน้นย้ำการทำงานของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only