หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่าและเภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้ารับมอบแอลกอฮอล์จากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย แอลกอฮอล์บรรจุขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด และแอลกอฮอล์เจลบรรจุถุงขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ถุง โดยได้จัดสรรให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only