หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดย นายฐาปนพงศ์ มังคลาด และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและต้อนรับ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ ในการมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only