หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.-16.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริการทางวิชาการ) เข้าร่วมการตรวจพื้นที่และร่วมประชุมกับพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน องครักษ์ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.วัดบุญเกิด 2.วัดศรีโคมคำ 3.วัดอนาลโย 4.เรือนจำจังหวัดพะเยา 5.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 เพื่อเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ซึ่งเดิมมีกำหนดการมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดพะเยา (เป็นการส่วนตัว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แต่ขณะนี้ทางสำนักพระราชวังแจ้งเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด) ในการนี้ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมประชุม เพื่อเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกองกำกับการ
update : 2020-12-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only