หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบกำหนดการและพิจารณามอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบในการเตรียมการต้อนรับทุกที่หมายในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม นายชุติเดช มีจันทร์ และนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย
update : 2020-12-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only