หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาว่า ตามที่จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นผู้ป่วยหญิงไทย ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพะเยา มีประวัติการทำงานที่สถานบันเทิงเมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้ป่วยรายนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 15 วัน ไม่มีอาการป่วย แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน เนื่องจากพ้นระยะการแพร่เชื้อแล้ว สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้อย่างมั่นใจ ดังนี้ ให้ดูแลสุขอนามัย โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน้ำ ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ควรใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือขอรถพยาบาลมารับ ไม่ควรใช้รถสาธารณะ สำหรับผู้ป่วยรายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย ผลการติดตามอาการกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 วันและตรวจการติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ครั้ง ไม่พบการติดเชื้อ โดยแนะนำให้ดำรงชีวิตได้ตามปกติเหมือนประชาชนทั่วไป ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ คือ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054409126 054409132 0956984350
update : 2020-12-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only