หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 เหตุการณ์ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only