หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำเพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริหารงานทั่วไป) และทีมผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมเวทีแถลงข่าว"จังหวัดพะเยาเมืองแห่งความปลอดภัย" ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียน และมีการมอบใบประกาศให้ท้องถิ่นต้นแบบใช้สัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะ 10 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบรถนักเรียนปลอดภัย 7 แห่ง
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only