หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง ตรวจประเมินโรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยง กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only