หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมหมู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา และนายศุภัชคกร มูลศรี รักษาการสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 71 ราย ตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 18 ราย นวดประคบสมุนไพร จำนวน 15 ราย สอน/สาธิตวิธีตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองในเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 27 ราย โดยทีมหน่วยแพทย์หลัก จากโรงพยาบาลเชียงม่วน และทีมหน่วยแพทย์ร่วมจาก โรงพยาบาลจุน และมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ณ จุดบริการหน่วยแพทย์ฯ หลังจากนั้นประธานในพิธี นำทีมฯ มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้าน 1 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย พร้อมด้วย ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา และกลับมาเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว.ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only