หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยานำทีมหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์และพัฒนาความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยมี ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและทีมบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only