หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อมและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีอนาลโย อำเภอเมืองพะเยา เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยมี นายประพันธ์ เตชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการฯทั้ง 2 แห่ง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุข
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only