หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูกามยาว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only