หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.39 น. ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค ?บุญสุข? มอบให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพะเยา หลังจากนั้นในเวลา 11.30 น.นำคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ณ โรงอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานศึกษา เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่เขตบริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพและด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ การเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 และต้อนรับปีใหม่ 2564
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only