หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ ?ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ยั่งยืน ภายใต้วิถีใหม่? และการประชุมสามัญประจำปี สมาคมสาธารณสุขพะเยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบนโยบายและบรรยาย เรื่อง ?นโยบายระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ?
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only