หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริหารงานทั่วไป) และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only