หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป สักการะพระภูมิเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและบ้านพักบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน ชมรมจริยธรรมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำในทุกทุกเดือน
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only