หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 /2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ทุกอำเภอเคร่งครัดในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน ที่สำคัญให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอพร้อมออกปฏิบัติการทันที ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด
update : 2021-01-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only