หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดพะเยา และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยบริการ โรงพยาบาลพะเยาและ ด่านตรวจตำรวจทางหลวงพะเยา
update : 2021-01-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only