หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่องมาตรการการยกระดับการควบคุม ป้องการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคระลอกใหม่ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม
update : 2021-01-05
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only