หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการในจังหวัดเพื่อรองรับสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพะเยา
update : 2021-01-07
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only