หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา นำคณะทำงานตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะหัวหน้ากล่องภารกิจปฏิบัติการ เยี่ยมชมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดพะเยาที่หอนอนผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 30 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากการแพร่ระบาดใหม่ กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชม
update : 2021-01-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only