หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
update : 2021-01-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only