หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดพะเยา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 9 พันคน โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามมาตรการควบคุมโรค มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 38 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด สำหรับการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา เรายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวพะเยาที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางจำนวนมากเข้ามายังพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งชาวพะเยาเองก็ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี แต่สถานการณ์การระบาดในภาพรวมของประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรค ในวันนี้จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ และกิจกรรม สวนสาธารณะ สถานที่สำคัญ หน่วยงานราชการ บ้านเรือนประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดรณรงค์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้พะเยาเป็นเมืองปลอดภัย ปลอดโรค โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์และนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมรณรงค์บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพะเยาและสถานที่ทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2021-01-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only