หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.16 น.ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งประวัติช่วงเวลา (Timeline) ของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) รายที่ 66 ของจังหวัดนครปฐม จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 64 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนา ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีประวัติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วยครอบครัว รวม 3 คน เดินทางโดยรถยนต์เก๋งส่วนตัวจากจังหวัดนครปฐม ถึงจังหวัดพะเยา ในเวลาประมาณ 17.00 น. แวะกว๊านพะเยา และเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จากนั้น ในเวลา 18.00-19.00 น. ออกจากโรงแรมไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยนั่งโต๊ะด้านในอาคารของร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารเดินทางกลับโรงแรม ต่อมาผู้ป่วย เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ได้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาและเภสัชกรประจำร้านยาจัดยาให้รับประทาน และในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้ออกจากโรงแรมเดินทางไปวัดอารามหลวง พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ผลการสอบสวนและการติดตามตรวจการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วย เป็นพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายยา และผู้ที่ไปในสถานที่และช่วงเวลากับผู้ป่วย จำนวนผู้สัมผัสทั้งสิ้น 74 คน จำแนกเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 70 คน ทุกคนไม่มีอาการป่วยและได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ผลการตรวจทุกคนไม่พบการติดเชื้อ สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้ง 4 คน ให้กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกคน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ของโรงแรม ร้านอาหาร และวัด ซึ่งทางร้านอาหาร ร้านขายยา และร้านซักผ้า ได้ทำความสะอาดผนัง อาคาร และพื้นห้องพักของโรงแรม ทั้งนี้ร้านอาหารได้พิจารณาปิด ระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้ารับประทานอาหาร จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ส่วนวัดอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยาพิจารณาปิด ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2564 สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมที่จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด มีดังนี้ มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ในจังหวัดพะเยาเพื่อลดความตระหนกของประชาชน จังหวัดพะเยา และให้ดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่คนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และลงทะเบียนไทยชนะ ดังนั้น ประชาชนที่ไปในสถานที่และช่วงวันเวลาเดียวกับผู้ป่วย ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตัวเอง หากมีความกังวลสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ ติดต่อสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9126 , 0 5440 9132 , 09 5698 43
update : 2021-01-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only