หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นำทีมโดยคุณประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการสุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19เชิงรุก ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ จำนวน 25 ราย ผลตรวจทุกรายไม่พบการติดเชื้อโควิด19
update : 2021-01-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only