หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปง และอำเภอดอกคำใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่า, สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสิบสองพัฒนา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา และ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
update : 2021-01-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only