หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำไก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
update : 2021-01-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only