หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตามผังโครง สร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 /2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด19 การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้ ดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด19 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยองชลบุรี จันทบุรี ตราด ) ทุกราย เร่งดำเนินการสุ่มตรวจในคลินิกทางเดินหายใจในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะอำเภอที่มีประชาชนเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวนมาก ให้สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะมีการตรวจคัดกรองทุกรายที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และสถานที่กักกันของรัฐ เป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังอาการสงสัยป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อในครอบครัว/ชุมชน สำหรับกลุ่มที่จะพิจารณาให้เข้ากักตัวที่ LQ ของจังหวัด จะมีเกณฑ์พิจารณา เช่น เข้ากักกันตัวที่บ้านไม่ได้ หรือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เร่งตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้องแยกโรคและหอนอนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลทุกแห่งให้พร้อมใช้ภายในเดือนมกราคม 2564 ให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง แรงงานต่างด้าว ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานขับรถ พนักงานร้านอาหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านชายแดน
update : 2021-01-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only