หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบพัฒนาเวปไซต์และระบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ (District Health Data Center : DHDC)
update : 2021-01-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only