หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแม่ใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด19 รวมถึงเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
update : 2021-01-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only